Karin Kaděrková

advokátsky koncipient

Karin u nás pôsobila už počas štúdia ako právna asistentka a v roku 2021 nastúpila na pozíciu advokátskeho koncipienta. V rámci svojej praxe sa venuje predovšetkým oblasti občianskeho, pracovného a rodinného práva so zameraním na problematiku úpravy rodičovských práv a povinností k maloletým deťom, výšky výživného a vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva
manželov. Okrem toho poskytuje právne poradenstvo aj v otázkach týkajúcich sa dedičského práva. V súčasnosti sa tiež venuje problematike konkurzov a reštrukturalizácii.
2021
advokátsky koncipient
2021
ukončenie magisterského štúdia na Univerzite Komenského v Bratislave (Mgr.)
2019
právny asistent