Sporová agenda a vymáhanie pohľadávok

Jednou z hlavných činností našej advokátskej kancelárie je zastupovanie klientov pred súdmi alebo inými orgánmi verejnej moci a to najmä

Referencie

Úspešne sme zastupovali klienta pôsobiaceho v zdravotníctve pred súdom pri uplatňovaní nárokov na náhradu škody spôsobenej nesprávnym rozhodnutím štátneho orgánu vo výške presahujúcej 1 500 000,- EUR.

Zabezpečovali sme komplexné právne poradenstvo pri vymáhaní pohľadávok, súčasťou ktorého je prihlasovanie pohľadávok do konkurzných a reštrukturalizačných konaní, komunikácia so súdmi, exekútormi a správcami konkurznej podstaty a pod.

Preskúmali a hodnotili sme portfólio rizikových pohľadávok a zmeniek.

Naše ďalšie služby

Máte projekt, s ktorým Vám môžeme pomôcť?

Súčasťou nášho tímu sú daňoví poradcovia, ekonómovia, znalci z rôznych odborov a správcovia konkurznej podstaty. Spoločným cieľom je vyriešiť všetky požiadavky klientov v najširšom rozsahu. Máme za sebou množstvo úspešne ukončených projektov pre široké spektrum domácich aj zahraničných klientov, pre ktorých sa nám podarilo nájsť optimálne riešenia zohľadňujúce ich obchodné ciele a finančné očakávania.