Právo obchodných spoločností a zmluvné právo

Náš tím poskytuje právnu pomoc aj v práve obchodných spoločností, pričom zabezpečujeme

Referencie

Poskytovali sme komplexné poradenstvo pri predaji časti podniku spoločnosti podnikajúcej v oblasti stavebníctva na Slovenskom trhu.

Poradenstvo pri vstupe jednej z najväčších poisťovní na Slovenský trh – privatizácia.

Poskytovali sme právne poradenstvo pri likvidácii spoločností.

Naše ďalšie služby

Máte projekt, s ktorým Vám môžeme pomôcť?

Súčasťou nášho tímu sú daňoví poradcovia, ekonómovia, znalci z rôznych odborov a správcovia konkurznej podstaty. Spoločným cieľom je vyriešiť všetky požiadavky klientov v najširšom rozsahu. Máme za sebou množstvo úspešne ukončených projektov pre široké spektrum domácich aj zahraničných klientov, pre ktorých sa nám podarilo nájsť optimálne riešenia zohľadňujúce ich obchodné ciele a finančné očakávania.