Konkurz a reštrukturalizácia

V našej advokátskej kancelárii pôsobia okrem odborníkov v danej oblasti aj správcovia konkurznej podstaty s dlhoročnými skúsenosťami a preto dokážeme kvalifikovane

Referencie

Spolupracovali sme so správcom pri reštrukturalizácii významnej medzinárodnej spoločnosti, ktorá je jednou z popredných výrobcov prívesov za osobné automobily, ako aj pri reštrukturalizáciách spoločností zameraných na stavebnú činnosť. JUDr. Štefan Dedák bol správcom v konkurze spoločnosti, ktorá disponovala majetkom v hodnote niekoľkých miliónov eur.

V rôznych konkurzných konaniach poskytujeme právne poradenstvo veriteľom alebo dlžníkom, kde účinne chránime ich práva a finančné záujmy.

Naše ďalšie služby

Máte projekt, s ktorým Vám môžeme pomôcť?

Súčasťou nášho tímu sú daňoví poradcovia, ekonómovia, znalci z rôznych odborov a správcovia konkurznej podstaty. Spoločným cieľom je vyriešiť všetky požiadavky klientov v najširšom rozsahu. Máme za sebou množstvo úspešne ukončených projektov pre široké spektrum domácich aj zahraničných klientov, pre ktorých sa nám podarilo nájsť optimálne riešenia zohľadňujúce ich obchodné ciele a finančné očakávania.