Developerské projekty a právo nehnuteľností

Pôsobíme v developerských projektoch a v práve nehnuteľností, pričom najmä

Referencie

Poskytovali sme poradenstvo pre klienta pri prevode pozemkov v hodnote cca 8 500 000,- EUR.

Vykonali sme komplexný právny audit pozemkov slúžiacich na developerskú výstavbu bytových jednotiek na Kolibe spolu s prípravou zmluvnej dokumentácie na ich prevod. 

V množstve súdnych konaní úspešne zastupujeme klienta pri uplatňovaní reštitučných nárokov ohľadom pozemkov nachádzajúcich sa v okolí v Bratislavy. 

Spolupracujeme s realitnou kanceláriou, ktorej zabezpečujeme kompletnú prípravu zmluvnej dokumentácie.

Naše ďalšie služby

Máte projekt, s ktorým Vám môžeme pomôcť?

Súčasťou nášho tímu sú daňoví poradcovia, ekonómovia, znalci z rôznych odborov a správcovia konkurznej podstaty. Spoločným cieľom je vyriešiť všetky požiadavky klientov v najširšom rozsahu. Máme za sebou množstvo úspešne ukončených projektov pre široké spektrum domácich aj zahraničných klientov, pre ktorých sa nám podarilo nájsť optimálne riešenia zohľadňujúce ich obchodné ciele a finančné očakávania.