Róbert Javorský

advokát

Róbert vykonáva prax v oblasti advokácie už takmer 7 rokov. Zameriava sa najmä na obchodné, občianske, stavebné a pracovné právo a civilnú sporovú agendu, pričom má skúsenosti aj s vymáhaním pohľadávok. Počas svojej praxe poskytoval rozsiahle poradenstvo tak pre bežné fyzické osoby, ako aj pre stavebné spoločnosti a ich združenia, ktoré realizovali v rámci Slovenskej republiky líniové stavby v režime zmluvných podmienok FIDIC. Pôsobil aj ako člen tímu poskytujúceho právne služby pre užšiu skupinu zahraničných investorov vo výrobnej oblasti.
V súčasnosti sa venuje aj problematike konkurzov a reštrukturalizácii. Právne služby poskytuje aj v anglickom jazyku.
2021
advokát v Slovenskej advokátskej komore
2019
ukončenie rigorózneho konania na Univerzite Komenského v Bratislave (JUDr.)
2015
advokátsky koncipient
2015
ukončenie magisterského štúdia na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (Mgr.)
2011
právny asistent