Natália Gallová

advokát

Natália k nám nastúpila ako advokátska koncipientka v roku 2018 a v roku 2019 sa stala advokátkou. Počas svojej praxe sa venovala najmä civilným sporom a medicínskemu právu, kde zastupovala významnú nemocnicu v sporoch o náhradu škody spôsobenej poskytovaním zdravotnej starostlivosti non lege artis. Okrem toho sa zameriava aj na oblasť správneho súdnictva. V súčasnosti sa venuje aj problematike konkurzov a reštrukturalizácii. Právne služby poskytuje aj v anglickom jazyku.
2019
advokát
2015
advokátsky koncipient
2014
ukončenie magisterského štúdia na Univerzite Komenského v Bratislave (Mgr.)