Štefan Dedák

partner

Štefan získal právnické vzdelanie na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Má za sebou 40 ročnú právnu prax vo všetkých oblastiach práva.  Dlhodobo sa zaraďuje medzi renomovaných advokátov najmä v oblasti konkurzov a reštrukturalizácii.

Okrem advokácie má skúsenosti aj z iných právnických povolaní. V jeho dlhoročnej kariére si obliekol sudcovský talár a pôsobil tiež na Ministerstve spravodlivosti SR a Národnej rade Slovenskej republiky. Od roku 1991 je členom Slovenskej advokátskej komory a v roku 2010 znovu získal od Ministerstva spravodlivosti SR kvalifikáciu na výkon činnosti správcu konkurznej podstaty, ktorú predtým vykonával 5 rokov. Počas svojej praxe sa podieľal na veľkých obchodných transakciách v objeme niekoľkých miliónov eur. Právne služby poskytuje v nemeckom, maďarskom a ruskom jazyku.
2010
správca konkurznej podstaty
1991
advokát Slovenskej advokátskej komory
1987 – 1989
Národná rada Slovenskej republiky
1985 – 1987
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
1982 – 1985
Mestský súd Bratislava, sudca, vedúci súdnej správy
1978
ukončenie magisterského štúdia Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (Mgr.)