Peter Zajac

advokát

Peter sa pri výkone advokácie špecializuje na obchodné a občianske právo. Pracoval vo významnej medzinárodnej kancelárii, kde sa venoval aj právu životného prostredia a odpadového hospodárstva. Je aj aktívnym konkurzným a reštrukturalizačným správcom. Peter sa zameriava najmä na nemecky hovoriacu klientelu. Okrem nemčiny komunikuje aj v anglickom jazyku.
2014
Správca
2013
Rigorózne konanie (JUDr.)
2011
Advokát
2007
Ukončenie magisterského štúdia na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (Mgr.)