Oliver Suchý

advokát

Oliver je  členom nášho tímu od roku 2016. Špecializuje na súdne a mimosúdne vymáhanie pohľadávok pre obchodné spoločnosti a finančné inštitúcie pôsobiace na slovenskom trhu. Zastupuje množstvo klientov v postavení veriteľov ako aj dlžníkov pred súdmi alebo inými orgánmi verejnej moci. Spoľahlivo posudzuje vymožiteľnosť pohľadávok a odporúča správne a efektívne riešenia. Má bohaté skúsenosti s uzatváraním dohôd aj v tých najnáročnejších prípadoch, čím účinne prispieva k mediácii sporov. Rovnako sa venuje právu nehnuteľností.
2019
advokát
2013
ukončenie rigorózneho štúdia Právnickej fakulty Paneurópskej vysokej školy (JUDr.)
2012
ukončenie magisterského štúdia Právnickej fakulty Paneurópskej vysokej školy (Mgr.)